مجازات مرگ برای سارق مسلح طلافروشی به جرم قتل یک شهروند

سارق مسلح که در جریان فرار از محل جرم مردی را به قتل رسانده بود، به قصاص محکوم شد.

رسیدگی به این پرونده از دهم خرداد سال گذشته و با گزارش سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در خانی‌آباد تهران آغاز شد.

در بررسی‌های پلیس مشخص شد دو سارق قصد سرقت از طلافروشی را داشتند که با دخالت اهالی ناکام مانده و دستگیر شدند. یکی از اهالی به‌نام بهزاد که قصد داشت مانع فرار سارقان شود با تیراندازی آنها به قتل رسید.

متهمان که پسرعمو بودند تحت بازجویی قرار گرفتند. پدرام ۴۳ساله در تحقیقات گفت: ۲۰سال قبل برای اولین‌بار مرتکب سرقت از طلافروشی شدم و سه کیلو طلا دزدیدم اما به دروغ به همدستم گفتم یک کیلو طلا سرقت کرده‌ایم.

بعد از مدتی دستگیر شدم و چند سالی در زندان بودم. وقتی آزاد شدم پول طلاها را خرج کردم اما زندگی‌ام نابود شد. همسرم طلاق گرفت و با فرزند خردسالم مرا ترک کرد.

با موتور کار می‌کردم تا مخارجم را تامین ‌کنم اما وسوسه یک‌شبه پولدار شدن باعث شد دوباره تصمیم به سرقت از طلافروشی بگیرم. موضوع را به پسرعمویم گفتم و این‌بار دونفری سرقت ‌کردیم. ابتدا به یک طلافروشی در پرند دستبرد زدیم و برای دومین سرقت یک طلافروشی در خانی‌آباد را شناسایی کردیم.

من با اسلحه داخل رفتم و مرد طلافروش را تهدید کردم. پسرعمویم هم با پتک شیشه را شکست. طلافروش مقاومت کرد و مجبور به تیراندازی شدم.

اهالی که متوجه ماجرا شده بودند ما را محاصره کردند. برای فرار از دست آنها شلیک کردم که تیر به بهزاد اصابت کرد و باعث مرگش شد.

پویا ۳۲ساله هم در اعترافاتش گفت: نجار بودم اما وضع مالی خوبی نداشتم. به‌همین‌دلیل وقتی پسرعمویم پیشنهاد سرقت مسلحانه از طلافروشی را داد، قبول کردم. با موتور به محل سرقت رفتیم و من ویترین را شکستم و طلاها را جمع کردم.

پدرام هم مردم را تهدید کرد. وقتی می‌خواستیم فرار کنیم بهزاد سد راه‌مان شد که پسرعمویم به او شلیک کرد.

پرونده این سرقت مرگبار پس از بازسازی صحنه توسط متهمان، برای محاکمه به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و دو متهم پای میز محاکمه قرار گرفتند. در این جلسه اولیای‌دم درخواست دیه و قصاص را مطرح کردند.

پدرام هم در دفاعیاتش گفت: من قصد قتل نداشتم.

به‌خاطر مشکلات مالی تصمیم به سرقت گرفتم. وقتی در سرقت اول در پرند موفق شدیم، نقشه سرقت دوم را کشیدیم. وقتی مردم سر رسیدند از ترس تیراندازی کردم و قصد کشتن نداشتم و الان پشیمانم. همسرم مرا ترک کرده و وضع مالی خوبی برای پرداخت دیه ندارم.

پویا هم گفت: من نجار بودم اما وضع مالی خوبی ندارم. همین باعث شد با پسرعمویم همکاری کنم. من نگفتم پدرام به سمت عابران شلیک کرده است. در این سرقت قصد قتل نداشتیم.

پس از آخرین دفاعیات متهمان، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شده و پدرام را به قصاص و دیه محکوم کردند.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما