پرت شدن کودک در هوا بر اثر انفجار فاضلاب/ ویدئو

یک پسر بازیگوش که اقدام به پرتاب آتش در یک فاضلاب خیابانی کرده بود بر اثر انفجار فاضلاب به طرف دیگر خیابان پرتاب شد.

ارسال به دیگران :

نظر شما