پیتزا داوود قدیمی‌ترین پیتزا فروشی تهران پلمب شد

قدیمی ترین پیتزا فروشی تهران پلمب شد.

در میان پلمب سریالی کافه‌ها و رستوران‌‌ها،  پیتزا داوود  قدیمی‌ترین پیتزا فروشی تهران نیز چند روزی ست که به دلیل عدم رعایت حجاب پلمب شده است.

پیتزا داوود

 

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما