دستگیری اراذل و اوباش بی‌ام‌و سوارِ خیابان اندرزگو تهران/ ویدئو

دستگیری اراذل و اوباش بی‌ام‌و سوارِ خیابان اندرزگو تهران که با اسلحه مردم را تهدید و پلیس را به مبارزه می‌طلبیدند.

ارسال به دیگران :

نظر شما