انتشار لحظه بازداشت داوود هزینه در رسانه های ترکیه

داوود هزینه یکی از افراد فعال در فضای مجازی و قمار و تخلفات مجازی در فضای مجازی بود که گفته می‌شود بازداشت شده است.

ارسال به دیگران :

نظر شما