اقدام وحشیانه جوان شیطان صفت با دختر تهرانی در پارکینگ خانه شان/ حکم اعدام تایید شد

یکی از پرونده های سیاهی که در سال 1402 منتهی به صدور حکم قطعی اعدام شد پرونده پسر شیطان صفتی بود که با فریب دختر دانشجو او را به تله انداخت و وحشیانه آزار داد.

رسیدگی به این پرونده از دو سال قبل با شکایت یک مرد میانسال آغاز شد. وی که به پلیس آگاهی رفته بود گفت: من در خانه بودم که از بیمارستانی در شمال تهران با من تماس گرفتند و گفتند دخترم  صدف  تصادف  کرده است.

وقتی خودم را به بیمارستان رساندم با دختر دانشجویم روبه  رو شدم  که سر و وضعی آشفته داشت و دندانهایش شکسته بود.پزشکان گفتند او وحشیانه تحت  آزار  قرار گرفته و به شدت کتک خورده است. حالا آمده ام تا پیگیر ماجرا شوم.

با شکایت این پدر ماموران به پرس و جو از دختر دانشجو پرداختند و دریافتند وی در تله شیطانی یک پسر گرفتار شده است.

صدف در بازجویی ها گفت: مدتی قبل با پسر جوانی آشنا شدم که  به من ابراز علاقه کرد و گفت عاشقم شده و قصد دارد با من ازدواج کند .به همین خاطر خواست تا چند مرتبه با هم قرار ملاقات بگذاریم. ساعت ۱۲ ظهر بود که سر قرار رفتم و سوار ماشین آرش شدم.  اما پس از طی مسافتی او  به یکباره در ماشین را قفل کرد و وارد پارکینگ یک خانه شد .

 

من که شوکه شده بودم میخواستم در را باز کنم و فرار کنم که با مشت به صورتم کوبید  و دندان هایم شکست و دهانم به شدت آسیب دید.

 

او کشان کشان مرا به یک واحد آپارتمانی برد و وحشیانه آزار داد.سپس مرا  سوار ماشین کرد و در پارکی در همان حوالی از ماشین  به بیرون پرتاب کرد .

با این شکایت و اطلاعاتی که دختر جوان به پلیس داده بود آرش ردیابی و  دستگیر  شد. اما  آزار و اذیت  دختر جوان را نپذیرفت .

محاکمه پسر شیطان صفت

در حالی که پزشکی قانونی  آزار و اذیت وحشیانه دختر جوان را تایید کرده بود برای پسر  شیطان صفت  کیفرخواست صادر و پرونده اش  به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد  و وی  پشت درهای بسته و غیرعلنی از خود دفاع کرد.

وی  در دادگاه مدعی شد با صدف رابطه عاشقانه داشته و با میل وی با او رابطه برقرار کرده است.

 در پایان جلسه قضات دادگاه با توجه به مدرک های موجود و نظر پزشکی قانونی ،ادعای پسر شیطان صفت را نپذیرفتند و وی  را به  اعدام  محکوم کردند .این حکم در شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور مهر تایید کرد و قطعی شد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما