این مادر به خاطر رفتن به سفر دختر ۱۶ ماهه اش را در خانه تنها گذاشت

مادری که برای مسافرت رفتن کودک 16 ماهه اش را در خانه تتها گذاشته بود به حبس ابد محکوم شد.

ارسال به دیگران :

نظر شما