پرت کردن یک خانم به بیرون ماشین حین سرقت در دزفول/ ویدئو

سارق با پرت کردن زن به پایین توانسته بود ماشین روشن را به سرقت ببرد.

ساعت ۸ شب در دزفول یک عدد ماشین پژو پارس هنگامی که در یک کوچه بوده و  یک زن داخل آن نشسته بود به سرقت رفت.

سارق با پرت کردن زن به پایین توانسته بود ماشین روشن را به سرقت ببرد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما