ماجرای کتک کاری دزد و مال باخته

سارق سابقه داری که هنگام سرقت یک دستگاه خودرو با مال باخته درگیر شده و او را کتک زده بود با حضور به موقع نیروهای کلانتری رسالت مشهد دستگیر شد.

ماموران گشت کلانتری رسالت هنگام انجام وظیفه در خیابان حبیب، دو مرد را دیدند که با یکدیگر گلاویز شده بودند ودرگیری سختی بین آن ها وجود داشت.

به همین دلیل نیروهای انتظامی وارد عمل شدند تا به نزاع پایان دهند اما مردی که کتک خورده بود با مشاهده نیروهای انتظامی قوت قلب گرفت و فریاد زد او دزد است!

با این جمله، مرد حدود40 ساله پا به فرارگذاشت اما با اقدام غافلگیرانه افسران گشت زمین گیر شد و به کلانتری انتقال یافت.

این مرد سابقه دار که ابتدا همه ماجرا را انکار می کرد با دیدن اسناد و مدارک موجود لب به اعتراف گشود وگفت: پراید را به همراه یکی از دوستانم سرقت کردیم و به خاطر این که خیلی خمار بودیم ،چند خیابان بالاتر از محل سرقت، درون خودرو به استعمال مواد مخدر پرداختیم و بعد در حال برنامه ریزی برای سرقت های دیگر بودیم که ناگهان مال باخته از راه رسید و دوستم فرارکرد اما من با او درگیر شدم که در همین حال نیروهای گشت از راه رسیدند و مرا دستگیر کردند.

با توجه به این که احتمال می رود این سارق سابقه دار سرقت های بیشتری انجام داده باشد،بازجویی های تخصصی از وی با دستورات سرگرد روح ا... لطفی رئیس کلانتری رسالت آغاز شد وعملیات پلیس برای دستگیری همدست وی ادامه یافت.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما