سارق حرفه‌ای: لباس پلیس می‌پوشیدم تا راحت سرقت کنم

سارقی که با پوشیدن لباس پلیس دست به دزدی می‌زد در طرح تازه ماموران آگاهی تهران دستگیر شد.

سارق حرفه‌ای درباره شگردش برای دزدی می‌گوید: هر کسی مرا با لباس پلیس می‌دید شک نمی‌کرد، دزد باشم.

گفت و گو با این متهم را بخوانید.

برخی شاکیانت گفتند وقت سرقت لباس پلیس داشتی. 

این فقط یکی از شگردهایم بود.

چرا با لباس پلیس دزدی می‌کردی؟

به دو دلیل؛ اول اینکه عاشق کارهای پلیسی بودم و همیشه دلم می خواست پلیس شوم و دلیل دوم این بود که هر کسی مرا با لباس پلیس می دید شک نمی‌کرد دزد باشم.

دقیقا چه کار می‌کردی؟

مثلا به شیشه خودرو می زدم و راننده را صدا می کردم. او هم فکر می‌کرد واقعا پلیس هستم و شیشه را پایین می‌کشید، من هم راحت سرقت می‌کردم.

شگرد دیگرت چه بود؟

موبایل قاپی، فقط آیفون می‌دزدیدم. هر کسی که آیفون دستش بود سراغش می رفتم و در چشم بهم زدن گوشی در دستم بود. گاهی اوقات هم از راننده‌ها سرقت می‌کردم، همین که شیشه خودرویی را پایین می‌دیدم گوشی راننده را می‌قاپیدم.

چند وقت یکبار سرقت می‌کردی؟

کلا دو ماه بود که سرقت می‌کردم و شاید ۱۵ بار برای دزدی رفته باشم. نمی‌خواستم دزدی کنم. چون اگر زیاد سرقت کنی گرفتار پلیس می‌شوی و باید زندان تحمل کنی. سری قبل که بازداشت شدم زندان خیلی سخت گذشت. 

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما