جزییات سرقت فرش های کاخ سعد آباد/ رسیدگی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت

در پرونده سرقت فرش های کاخ سعد آباد 48 تخته فرش سرقت شده است.

سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت بیان کرد: پرونده  سرقت از کاخ سعدآباد  که بیش از ۴۸ تخته فرش که بعضاً مربوط به دوره قاجار است و قابل قیمت‌گذاری نیست در دولت گذشته اتفاق افتاد.

این موضوع در معاونت حقوقی دولت سیزدهم پیگیری شد که در جمع‌بندی نهایی به ۱۰ نفر مظنون از مقامات دولت قبل رسیدند. پرونده‌ای تشکیل شد و با توجه به اینکه مظنون اصلی شرایط خاصی داشت، پرونده سال گذشته به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. این پرونده در حال بررسی لاست و منتظر نتیجه آن هستیم.

سرنوشت این فرشها معلوم نیست و وضعیت پرونده توسط معاونت حقوقی اطلاع‌رسانی می‌شود.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما