سرقت ۴۰ هزار دلاری دلال خانه/ ویدئو

سارق می گوید: با یک اسلحه و ۲ فشنگ به اسم دلال وارد خانه شدم، دستان صاحبخانه را بستم و ۴۰ هزار دلار سرقت کردم.

ارسال به دیگران :

نظر شما