اقدام به خودکشی پسر جوان در ایستگاه مترو نبرد

سقوط یک پسر جوان به جلوی قطار مترو در ایستگاه نبرد منجر به توقف 20 دقیقه‌ای حرکت قطارها شد.

 صبح امروز مسافران  مترو  در ایستگاه منتظر ورود قطار بودند که ناگهان در صحنه ورود قطار پسر جوانی اقدام به پریدن به حریم ریلی کرد و تصمیم به  خودکشی  داشت که توقف به موقع قطار از یک فاجعه در ایستگاه نبرد جلوگیری کرد.

پسر جوان در این اقدام بخاطر پریدن به حریم ریلی قطار از ناحیه دچار آسیب شد که خیلی زود تیم های امدادی با حضور در محل اقدامات ابتدایی را انجام و پسر جوان برای درمان به بیمارستان امام حسین (ع)  منتقل شد.

اقدام به خودکشی پسر جوان باعث توقف 20 دقیقه‌ای حرکت قطارها شد.

یکی از شاهدان حادثه گفت: در ایستگاه متروی تهران نبرد شاهد ورود یک مسافر به حریم ریلی بودیم که منجر به توقف حرکت قطارها در خط چهار متروی تهران شد.

مترو نبرد

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما