خودکشی دختر دانش آموز در جنوب تهران

دختر نوجوان به خاطر شرایط زندگی اش، خود را از بالکن طبقه سوم به پایین پرت کرد و به زندگی اش پایان داد.

ساعت 8 شب دیروز صدای فریاد دختری و بعد از آن سقوطش به داخل حیاط ، اهالی ساختمانی در جنوب تهران را به مقابل پنجره ها کشاند. آنها با صحنه هولناکی رو به رو شدند. جسد غرق در خون دختر نوجوانی که همراه خانواده اش در طبقه سوم زندگی می کردند، در حیاط افتاده بود. 

دقایقی بعد ماموران پلیس در محل سقوط مرگبار این دختر دانش آموز حاضر شده و در بررسی های اولیه مشخص شد او از بالکن طبقه سوم به پایین پرت شده است. مادر دختر 16 ساله در تحقیقات گفت: در آشپزخانه در حال آماده کردن شام بودم . دخترم هم در اتاقش درس می خواند. با صدای سقوط متوجه حادثه شده و نفهمیدم چه زمانی دخترم به بالکن رفت.

ماموران با بررسی اتاق دختر دانش آموز ، دستنوشته ای پیدا کردند که در آن از زندگی گلایه کرده و گفته بود امیدی به آینده ندارد . 

این در حالی بود که بررسی های تکمیلی نشان داد ، دختر نوجوان مشکلی با خانواده اش نداشته و ارتباطش با آنها خوب بوده است.

با دستور بازپرس جنایی تهران ، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما