خودکشی پایان عاشق و معشوقی که هر دو متاهل بودند

مرد عاشق در تبریز وقتی متوجه خودکشی معشوقه خود شد، نتوانست فراق او را تحمل کند و خود نیز با خودکشی به زندگی اش پایان داد.

 2 زن و مرد در تبریز با وجود اینکه هر دو متاهل بودند و صاحب فرزند و زندگی؛ بعد از یک دیدار دوستانه دلباخته هم می شوند و دل در گرو هم می دهند.

ارتباط این دو جوان ادامه پیدا می کند و آنان مخفیانه و به دور از چشم همسران خود با یکدیگر ملاقات می نمایند تا اینکه شوهر زن متوجه ارتباط مشکوک همسر خود با مردی غریبه می شود.

اما زن وقتی می بیند شوهرش پی به ارتباط او با مردی دیگر برده است تصمیم به  خودکشی  می گیرد و برای همیشه به زندگی اش پایان می دهد.

وقتی این موضوع به گوش مرد عاشق می رسد، او نمی تواند فراق را تحمل نماید و بلافاصله و در کم تر از 2 روز فاصله با خودکشی زن جوان، او نیز با خودکشی به زندگی اش پایان می دهد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما