اقدام به خودکشی مرد آبادانی روی پل کابلی

فردی که قصد داشت خود را از بالای پل کابلی آبادان دار بزند با تلاش مردم نجات پیدا کردـ

عصر روز دوشنبه 11دی ماه مردی میانسال قصد  خودکشی از طریق طناب دار از روی پل کابلی آبادان را داشت که با همکاری مردم به پایین آورده شد ونجات یافت.

علت تصمیم جنون آمیز این مرد مشخص نیست، این فرد پس از نجات به مرکز مشاوره پلیس آبادان انتقال یافت.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما