بررسی انگیزه قتل های زنجیره ای مازندران

معمولا همزمان با انتشار خبر دستگیری قاتل زنجیره ای در شمال کشور یکی از پرسش های پرتکرار شناسایی علل و عوامل وقوع چنین جنایاتی است.اینکه مرتکب این جنایات با چه انگیزه ای وبه کدام دلیل جرم شناسانه دست به این قتل ها زده است.

محمدهادی جعفرپور- حقوقدان

شناسایی علل و عوامل وقوع جرم به منزله‌ی محور اصلی دانش جرم شناسی، کارکردی اساسی‌ در چنین موقعیتی دارد اما برخلاف تصور غالب که شناسایی دلیل وقوع چنین جنایاتی را ضروری می‌داند، آنچه که لازم است همزمان مورد بررسی واقع شود، شناسایی راهکارهای حاکمیتی در کاهش وقوع بزه و تعریف طرق پیشگیری ازجرم است.
 
سیاست جنایی به عنوان دانشی که به تحلیل راهکارهای حاکمیتی درجرم انگاری و تعریف کیفر مناسب می‌پردازد در چنین موقعیت هایی کارکردی برابر با دانش جرم شناسی دارد. اینکه حکومت از لحظه‌ی وقوع اولین جنایتِ شبیه به آنچه امروز رخ داده تا به اکنون چه اقدام موثری درراستای شناسایی علل وقوع چنین جرایمی و طرق پیشگیری از تکرار این قِسم جرایم اتخاذ کرده است.

اگر هدف غایی جرم شناسان تحلیل دلایل اتخاذ رفتارمجرمانه‌ی مجرم است، سیاست جنایی نیز در راستای احراز راهکارهای حاکمیتی گام بر می‌دارد.

در جهان امروز بنا به پیچیدگی زندگی اجتماعی و فردی شهروندان، نمی‌توان با پارامترها و داده های یک دانش به نتیجه‌ی مورد نظر دست یافت.

توجه به ابعاد مختلف وقوع جرم از آنچنان اهمیتی برخورداراست که به موازات ارائه تئوری های جرم شناسانه، دانش هایی چون بزه دیده شناسی، کیفرشناسی، جامعه شناسی جنایی و... به کمک اندیشمندان سایر علوم اجتماعی آمده تا ابعاد مختلف وقوع یک جنایت تحلیل شود در این بین سیاست جنایی می‌تواند بیشترین تاثیر را داشته باشد، توجه به سیاست جنایی از این حیث حائز اهمیت است که لازم است از داده ها و تئوری های اندیشمندان در سیاست تقنینی حاکمیت بهره برد لذا این علوم به عنوان مکمل هم عمل کرده، هریک بدون دیگری فاقد اثرگذاری موثر است.

تحلیل روانی کلثوم قاتل سریالی مازندارن بنا به داده های روان‌شناسانه ازاین حیث لازم است که وی اولین جنایتش را دردهه‌ی چهارم زندگی اش مرتکب شده، دهه‌ای که حکایت از پختگی و تجربه ی زیست مناسب داشته، نمی‌توان وقوع جنایت را به هیجانات جوانی و یا تصمیات آنی نسبت داد. بلکه آنچه از سوی وی رخ داده ریشه در تربیت کودکی وی، حوادث و اتفاقاتی است که او در جوانی با آن مواجهه شده است لذا بنا به الزامات جرم شناسانه لازم است پیش از اعمال کیفر و اجرای مجازات علیه وی که بدون تردید مستحق شدیدترین نوع کیفراست، پرونده‌ی شخصیتی وی با حضور کارشناسان خبره تشکیل و ابعاد مختلف شخصیت وی با هدف شناسایی علل و عوامل شکل‌گیری چنین جنایاتی و ارائه طرق پیشگیری از تکرار این جرایم در ساختار سیاست جنایی کشور تشکیل شود.

اگر بنا به مقررات آیین دادرسی کیفری تشکیل پرونده ی شخصیتی برای چنین متهمی یک الزام قانونی تعریف شده است هدف طی یک تشریفات فرمالیته نبوده، هدف اصلی ازاین اقدام قانونی رسیدن به داده هایی است با هدف شناسایی علل و عوامل وقوع جرم و طرق پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما