شکایت از پدر به اتهام طراحی نقشه آدم ربایی

مرد جوان که مدعی بود وی را ربوده و به زور در یک کمپ ترک اعتیاد بستری و شکنجه کرده بودند از پدرش شکایت کرد و او را طراح این نقشه دانست.

چند روز قبل مرد جوانی به پلیس مراجعه کرد و گفت: با پدرم کارهای تجاری انجام می‌دهم و سر این موضوع با او به اختلاف مالی خوردم این اختلاف به جایی رسید که مدام باهم درگیری داشتیم.
او ادامه داد: در این میان، چند روز قبل که از خانه خارج شدم تا به محل کارم بروم، ناگهان سه مرد جوان سوار بر خودروی پژو راهم را سد کردند.
آنها با تهدید و زور مرا سوار خودروشان کرده و به کمپ ترک اعتیادی در جنوب تهران منتقل کردند. آنها به دروغ به مسئولان کمپ گفتند که من اعتیاد شدید به مواد مخدر دارم و این رفتارم باعث ناراحتی و آزار خانواده‌ام شده است.مرد جوان گفت: بدین ترتیب در کمپ حبس شدم و هر چه به آنها گفتم که من معتاد نیستم و مرا ربوده‌اند، آنها باور نکردند و با بدرفتاری و توهین مرا در آنجا نگه داشتند. مسئولان کمپ که تصور می‌کردند من به آنها دروغ می‌گویم و اعتیاد دارم، مرا بشدت کتک می‌زدند و شکنجه می‌کردند. هیچ راهی برای نجات نداشتم و اجازه نمی‌دادند که حتی با خانواده‌ام تماس بگیرم و از آنها کمک بخواهم.
 وقتی راهی برای فرار پیدا نکردم، تصمیم گرفتم کاری کنم که مرا به بیمارستان ببرند. با این تصمیم مقدار زیادی دارو خوردم و مسموم شدم، مسئولان کمپ که مرا بی‌هوش و در حال مرگ دیدند، فوراً به بیمارستان منتقل کردند.
من هم از فرصت استفاده کرده و زمانی که حالم کمی بهتر شد؛ از بیمارستان فرار کردم. وقتی خودم را به خانه رساندم فهمیدم همسرم بشدت نگران است و ناپدید شدن مرا به پلیس گزارش کرده الان هم فکر می‌کنم تنها کسی که می‌تواند این نقشه را کشیده باشد پدرم است تا از من به خاطر اختلافی که داشتیم انتقام بگیرد.
به دنبال اظهارات مرد جوان، بازپرس جنایی دستور تحقیقات را از مسئولان و کارمندان کمپ و همچنین پدر شاکی صادر کرد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما