عامل جنایت خانه وحشت در یک قدمی چوبه دار

پرونده مرد جنایتکار که به اتهام ربودن و تعرض به 3 زن به اعدام محکوم شده برای اجرا به شعبه اجرایی احکام دادسرای جنایی تهران رفت.

 رسیدگی به این پرونده که به خانه وحشت معروف شده است از 15 آذر 1400، آغاز شد. مأموران در جریان دستگیری یک مالخر وقتی وارد خانه وی شدند با دو زن جوان و یک جسد روبه‌رو شدند. دختران مدعی شدند از سوی متهم به نام سعید به زور در آن خانه حبس شده و مورد آزار جنسی و تعرض قرارگرفته‌اند و جسد نیز متعلق به زنی شهرستانی است که از سوی سعید به قتل رسیده است.
بدین ترتیب متهم محاکمه شد و از سوی قضات به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شد. این در حالی است که وی به اتهام قتل نیز در شعبه ششم دادگاه کیفری محاکمه شد اما هنوز رأی آن صادر نشده است.
 روز گذشته با تأیید حکم اعدام سعید در دیوان عالی کشور پرونده برای اجرای حکم به شعبه یک اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما