حکم قصاص برای عامل قتل ناپدری در بزرگراه امام‌علی‌(ع)

پسر دهه هشتادی که متهم است با شلیک گلوله در بزرگراه امام‌علی‌(ع) ناپدری خود را به قتل رسانده، پس از محاکمه در دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد.

امیر در این پرونده متهم است ششم آذر سال گذشته در بزرگراه امام علی (ع) تهران ناپدری خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده است.

او پس از دستگیری در تحقیقات به قتل اعتراف کرد و گفت: من و پدرخوانده‌ام رابطه خوبی نداشتیم.

چند وقت قبل از یک غریبه در پارکی یک اسلحه کلت خریدم. همان شب تصمیم به انتقام گرفتم و وقتی برای کار ازخانه بیرون رفت با موتور تعقیبش کردم و در بزرگراه امام‌علی(ع) کنارش رفته و گلوله‌ای شلیک کردم.

به این ترتیب پرونده برای محاکمه به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. دراین جلسه اولیای دم برای امیر درخواست قصاص کردند.

سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من رابطه خوبی با ناپدری‌ام داشتم و هنوز هم او در قلب من جای دارد.

حتی وقتی مادرم خبر داد او مصدوم شده، سریع خودم را به بیمارستان رساندم و تا آخرین لحظه کنارش بودم.

در جریان تحقیقات تحت فشار بازجویی بودم و به همین خاطر مجبور شدم اعتراف کنم. من قاتل نیستم و الان واقعیت را می‌گویم. در زمان قتل هم در بزرگراه امام علی(ع) نبودم.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما