محاکمه کارگر باغ به اتهام قتل همکارش

کارگر کینه‌جو که متهم است همکارش را به خاطر توهین و تحقیر کشته در جلسه محاکمه منکر قتل شد.

حدود یک سال قبل صاحب باغی در شهریار با پلیس تماس گرفت و گفت: الان کارگری که در باغم کار می‌کرد به من تلفن زد و گفت برو به باغ، من یک نفر را کشته‌ام و جسدش را آنجا انداخته‌ام.

من هم با عجله به باغ آمدم و دیدم سرکارگری که استخدام کرده بودم، کشته شده است.

بدین ترتیب با شناسایی متهم وی دستگیر شد و ضمن اعتراف به قتل گفت: مقتول سرکارگر من بود.

ما در یک باغ کار و بنایی می‌کردیم اما او همیشه با من رفتار بدی داشت و مدام من را تحقیر می‌کرد و می‌گفت، تو عرضه هیچ کاری نداری به همین خاطر من هم از دست او ناراحت بودم.

روز حادثه دوباره با حرف‌هایش من را ناراحت کرد که خیلی عصبانی شدم و با سنگ فرز او را زدم که کشته شد.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه 13 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

در جلسه رسیدگی بعد از اینکه اولیای دم درخواست قصاص کردند، متهم در جایگاه قرار گرفت اما این بار منکر قتل شد و گفت: روز حادثه ما درگیر شدیم و من او را زدم اما فقط سرش زخمی شد.

بعد هم رفت سرکارش اما چند ساعت بعد وقتی داشتم باغ را آب می‌دادم، دیدم او روی زمین افتاده است.

به هر حال من او را نکشتم.

در پایان جلسه هیأت قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما