ربودن مرد دلال از سوی خریداران خودروهای خارجی

خریداران خودروهای میلیاردی وقتی متوجه شدند مرد دلال سرشان کلاه گذاشته است او را ربودند تا به پولشان برسند اما از سوی پلیس به اتهام آدم‌ربایی دستگیر شدند.

چند روز قبل مرد میانسالی به پلیس مراجعه کرد و در حالی که مدعی بود از سوی 9 مرد ربوده شده، گفت: در کار خرید و فروش خودروهای مدل بالا و خارجی هستم.

روز حادثه در حال عبور از خیابان بودم که ناگهان چند خودرو مقابل پایم توقف کردند. 9 مرد از خودروها پیاده شده و با زور مرا سوار بر یکی از خودروها کردند.

آنها سرم را زیر صندلی بردند تا مسیر را تشخیص ندهم، اما درنهایت مقابل ساختمانی نگه داشتند و مرا با زور به داخل بردند که شبیه یک دفتر کار بود. آنجا با تهدید مرا مجبور کردند زیر چندین کاغذ را امضا کنم. بعد هم دوباره با همان خودرو مرا به محل قبلی برگرداندند و بیرون انداختند.

با شکایت مرد میانسال، تحقیقات به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی پایتخت آغاز شد. در بررسی‌های اولیه، شماره پلاک خودروهایی که مرد میانسال را ربوده بودند به دست آمد و با استعلام شماره پلاک هویت سه مالک خودرو شناسایی شد.

پس از بازداشت این افراد وقتی متوجه شدند اتهامشان آدم‌ربایی است یکی از آنها گفت: هرگز تصور نمی‌کردیم کاری که انجام دادیم آدم‌ربایی باشد.

فردی که ما ربودیم دلال خودرو است و به ما گفت می‌تواند خودروهای مدل بالای خارجی برایمان خریداری کند. از هر کدام ما حدود 8 تا 10 میلیارد تومان برای خرید خودرو خارجی گرفته است.

اما یا به ما ماشین نداده است یا اگر ماشین داده پلاک موقت است. به عنوان مثال به من یک خودرو پلاک موقت داد که وقتی می‌خواستم با آن به سفر شمال بروم در جاده پلیس مرا متوقف و خودروام را توقیف کرد به این دلیل که مجوز تردد با این پلاک در آن منطقه را ندارم.

او ادامه داد: به غیر از من، او از چند نفر دیگر هم به همین شکل کلاهبرداری کرده است ما نه به پولمان رسیدیم نه به خودروهایمان. تا اینکه سر همین موضوع با همدیگر آشنا شدیم و تصمیم گرفتیم از او برگه‌ای با امضا بگیریم تا مدرکی داشته باشیم که پول‌هایمان دست اوست.

ما پنج نفر به همراه چهار نفر از دوستانمان، سر راه او را گرفتیم و به دفتر یکی از دوستان رفتیم و او را مجبور کردیم برگه‌هایی را به مبالغی که از ما گرفته امضا کند. بعد هم دوباره او را آزاد کردیم و تصورش را هم نمی‌کردیم کاری که داریم انجام می‌دهیم جرمی به این سنگینی داشته باشد.

با اعتراف سه مرد جوان، بازپرس جنایی دستور بازداشت شش متهم دیگر را نیز صادر کرد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما