حبس ابد برای قاتل سریالی مردان همجنس‌گرا

جنایتکار خشن ایرلندی که قربانیان خود را به‌صورت اینترنتی شناسایی می‌کرد و آنها را به قتل می‌رساند به 2حبس ابد محکوم شد.

آوریل سال گذشته یوسف پالانی، 23ساله، اهل اسلایگو ایرلند، به‌دلیل نفرت و خشمی که نسبت به همجنس‌گرایان داشت تصمیم عجیبی گرفت.

او از طریق یک نرم‌افزار دوست‌یابی با مردان همجنس‌گرا قرار می‌گذاشت و به طرز هولناکی آنها را به قتل می‌رساند.

نخستین قربانی او آنتونی بورک، 50ساله بود که سال گذشته وقتی در محل قرار با مرد جنایتکار حاضر شد، هدف حمله او قرار گرفت و با اینکه تیغه چاقو در چشمش فرو رفته بود، توانست از دست وی فرار کند. 

مرد جنایتکار روز بعد با مردی 41ساله به نام آیدان موفیت قرار گذاشت و در آنجا پس از بستن دست و پای طعمه‌اش با 43 ضربه چاقو او را به قتل رساند. جسد آیدان روز بعد از جنایت توسط 2دوستش پیدا شد و پلیس از این طریق در جریان ماجرا قرار گرفت.

2 روز بعد از این جنایت، در 12آوریل سال گذشته میلادی، جسد مایکل اسنی، 58ساله، توسط 2خواهرزاده‌اش درحالی‌که دست و پایش بسته بود و 25ضربه چاقو به نقاط مختلف بدنش وارد شده بود، پیدا شد.
با کشف 2 جسد، پلیس اطمینان یافت که با یک جنایتکار سریالی مواجه است و با ردیابی اپلیکیشن دوست‌یابی متوجه شد که قاتل قربانی چهارم خود را نیز پیدا کرده و با او قرار گذاشته است.

بنابراین 13آوریل 2022، قبل از وقوع جنایتی دیگر مأموران خود را به محل حادثه رساندند و قاتل خشن را دستگیر کردند.

این مرد که ابتدا جنایاتش را انکار می‌کرد در ادامه اعتراف کرد که صدایی از ذهنش می‌شنید که به او می‌گفت:«‌همجنس‌گراها را بکش».

چند روز پیش مرد جنایتکار برای ارتکاب 2جنایت محاکمه و به 2حبس ابد، به اضافه 20سال دیگر برای حمله هولناک به نخستین قربانی خود محکوم شد.

به‌گفته مسئولان زندان، به‌دلیل خطرناک بودن این مرد، وی در سلول انفرادی زندانی است و وقتی به هواخوری می‌آید، 3مأمور زندان مواظب او هستند تا مبادا به بقیه زندانیان حمله کند.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما