بخشش مرد اعدامی به خاطر حفظ قرآن

مردی که به خاطر بدهی ۵۰۰ هزارتومانی مرد طلبکار را کشته بود، در زندان حافظ قرآن شد، اولیای‌دم او را پای چوبه‌دار بخشیدند.

شامگاه شانزدهم آذر سال۹۲ دو مرد جوان برای گرفتن طلب ۵۰۰‌هزارتومانی به مقابل خانه مرد بدهکار در یکی از محله‌های شهرستان رباط‌کریم رفتند و یکی از آنها با او درگیر شد.

مرد بدهکار به نام شاهین در ادامه درگیری با شلیک گلوله جوان طلبکار را کشت‌. متهم به قتل مدتی بعد در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد‌.

والدین مقتول برایش قصاص خواستند.

شاهین در دفاع از خود گفت‌: سه ماه قبل با مقتول آشنا شدم و با هم مراوده‌های کاری داشتیم‌. گاهی از او و دوستانش پول قرض می‌گرفتم و سر موعد پس می‌دادم. آخرین بار ۵۰۰‌هزارتومان از مقتول قرض گرفتم و دیگر نشد این پول را پس دهم که همین باعث اختلاف و درگیری‌مان شد‌.

شب حادثه او و دوستش به مقابل خانه‌ام آمده داد و فریاد کردند. سلاحی از خانه برداشته و بیرون آمدم و تیراندازی کردم که گلوله‌ای به او اصابت کرد و باعث مرگش شد.

متهم حکم قصاص گرفت و این رای در شعبه۲۹ دیوان‌عالی کشور تایید و به شعبه دوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد‌.

در این ۱۰سال او دو بار پای چوبه دار رفت که هرمرتبه با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای جنایی تهران توانست مهلت بگیرد‌. مرد اعدامی در این سال‌ها حافظ قرآن شد.

همین باعث شد واحد صلح وسازش دادسرای جنایی تهران، برای جلب رضایت اولیای‌دم تلاش کردند که سرانجام وقتی قاتل برای سومین‌بار پای چوبه‌دار رفته بود، رضایت دادند.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما