دردهای ناگفته از یک قربانی اسیدپاشی

محسن مرتضوی قربانی اسیدپاشی در ارتباط با حکم دادگاه برای مجرم صحبت های جدیدی را بیان کرده است.

به گزارش خطر فوری،محسن مرتضوی قربانی اسیدپاشی  سال 1391 در ارتباط با حادثه تلخ زندگی اش گفت: کارمند یک اداره بودم که در روز 19 فروردین سال 1391 نظافتچی شرکت در آبدارخانه 3 لیتر اسید روی من ریخت و سپس 19 ضربه چاقو به من زد که بعد از آن به کما رفت و پس از 4 ماه به زندگی بازگشت.​

مرتضوی در خصوص انگیزه عامل اسیدپاشی به رکنا گفت: کارمند نظافتچی محل کار اداره به علت حسادت بیش از حد به من و کینه های الکی دست به انجام این کار زد. البته بعد از دستگیری وقتی در زندان رفت ادعاهای عجیب دیگری کرد.

فرد مجرم فقط با شما اختلاف داشت یا با همکاران دیگر هم درگیر شده بود؟

عامل اسیدپاشی 6 ماه قبل از این اقدام هولناک به سمت من با فردی دیگر در محل کار درگیر شد و خود را به غش و ضعف زد. مدیران محل کار بعد از فهمیدن نقشه اش او را اخراج کردند که به واسطه و میانجیگری های من به محل کار بازگشت اما متاسفانه 3 ماه بعد از بازگشت او به شرکت روی من  اسید  پاشید.

بعداز اسیدپاشی و ضربات چاقو وقتی به هوش آمدید از بازگردان متهم به سرکار پشیمان نشدی؟

اصلا. ما همیشه نان دل خود را میخوریم و از کمک کردن به او پشیمان نیستم. بعد از 4 ماه وقتی از کما بیرون آمدم درد زیادی کشیدم و 85 درصد بدن من سوخته بود و از نقاط سالم من پیوند پوست انجام شده بود و دوران درمان ابتدایی من ماه ها طول کشید.

پرونده تان به کجا رسید؟

پرونده من سال 93 تکمیل شد و توانستم قصاص چشم راست و لاله گوش راست او را بگیرم اما متاسفانه بعد از گذشت 9 سال این قصاص انجام نشده است. با انجام نشدن قصاص فرد مجرم دست به تهدید من و خانواده ام زده و می گوید اگر رضایت ندهم روی خانواده ام اسیدپاشی می کند.

انگیزه تان از قصاص چیست؟

قوه قضائیه بعد از گذشت 9 سال یک قدم برای اجرای حکم او نداشته است. قصد من از انجام حکم  قصاص  او فقط درس عبرت برای افرادی است که در ذهن خود به فکر اسیدپاشی هستند، می خواهم بدانند اگر کسی دست به این اقدام هولناک بزند چشم خود را از دست می دهد. در انجمن قربانیان اسید پاشی 200 نفر عضو هستند که من با تمامی قربانیان صحبت کرده و مشخص ریشه 90 درصد این اسیدپاشی ها از روی حسادت بوده است

همسر و فرزند شما چه عکس العملی به مجرم و حکم قصاص مجرم دارند؟

من یک دختر 18 ساله به نام ملیکا دارم و 3 نفر ما به نتیجه یکسان در ارتباط با انجام قصاص این فرد رسیدیم و معتقدیم که این حکم باعث جلوگیری از اسیدپاشی های دیگر می شود.

در آخر محسن مرتضوی از آسیب های اسیدپاشی گفت: آسیب های قربانی اسیدپاشی فقط برای خود و خانواده اش نیست و همه جامعه را دربر می گیرد و آسیب های زیادی بر روان فرد و اطرافیان بقیه می گذارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما