مرگ مشکوک دختری که با نامزدش به مهمانی رفت

تحقیقات برای کشف علت مرگ دختر جوانی که پس از رفتن به مهمانی فوت شده است، آغاز شد.

شامگاه شنبه مرگ دختر جوانی در یکی از بیمارستان‌های تهران به بازپرس حسین گودرز که مسولیت کشیک قتل پایتخت را بر عهده داشت اطلاع داده شد.

سپس پدر دختر فوت شده با مراجعه به دادسرای جنایی از میزبان دخترش شکایت کرد. مرد شاکی در تشریح ماجرا گفت: دخترم همراه نامزدش به مهمانی رفته بود و تا جایی که به من گفتند در آن مهمانی حالش بد شد. او را به بیمارستان رساندند و در بیمارستان فوت کرد.

در پی این شکایت میزبان مورد تحقیق قرار گرفت و او هم گفته‌های پدر دختر فوت شده را تایید کرد و گفت: او با نامزدش به مهمانی که میزبانش من بودم آمده بود که حالش بد شد و او را به بیمارستان رساندیم و در آنجا بود که فوت کرد.

پس از آن نامزد این دختر مورد تحقیق قرار گرفت و او هم با تایید گفته‌های دو نفر قبل ادامه داد: تا جایی که می‌دانم حال نامزدم خراب شد و او را به بیمارستان بردند اما بعد از آن دیگر خبر ندارم چه شد و بعد از مدتی خبر دار شدم که او فوت شده است. من یا میزبان در مرگ او نقشی نداشتیم.

در حال حاضر تحقیقات در مورد این مرگ مشکوک ادامه دارد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما