آغاز رمزگشایی از جسد رها شده در مشهد

عصر روز گذشته رمزگشایی از ماجرای جسد جوانی در مشهد آغاز شد که در بیابان های انتهای شهرک اسماعیل آباد رها شده بود.

عصر روز گذشته، شهروندان در تماس با پلیس110 از وجود جسدی در بیابان های انتهای خیابان اشکذری16 مشهد خبر دادند که دچار فساد نعشی شده بود.

با این گزارش، قاضی ویژه قتل عمد در جریان ماجرا قرار گرفت و بی درنگ عازم محل کشف جسد شد.

بررسی های میدانی قاضی محمود عارفی راد بیانگر آن بود که جسد مذکور از نقطه دیگری به شهرک اسماعیل آباد منتقل و رها شده است. تحقیقات بیشتر نشان داد که آثاری از جراحت روی سر و گردن جوان 35 ساله و جود دارد اما بررسی های دقیق تر به نظر کارشناس پزشکی قانونی موکول شد چراکه جسد مذکور دچار فساد نعشی بود و باید مورد کالبد شکافی قرار می گرفت.

تحقیقات پلیس با دستورها و راهنمایی های تخصصی قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در این باره ادامه دارد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما