محاکمه غیابی قاتلی که به یونان فرار کرد

مردی که پس از ارتکاب قتل در تهران به یونان گریخته بود، به صورت غیابی محاکمه شد. متهم به دلیل ارتکاب جرم در آن کشور بازداشت شده‌است.

یک‌سال قبل مأموران پلیس از حادثه خونین در یکی از محله‌های تهران با‌خبر و در محل حاضر شدند. بررسی‌های اولیه حکایت از این داشت که مردی جوان در اتاق خواب با ضربات شمشیر به قتل رسیده‌است. همزمان با حضور بازپرس و تیم جنایی در محل، چهار نفر از افرادی که در محل حضور داشتند، بازداشت شدند. همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیقات نشان داد عامل اصلی قتل مردی به نام بهنام است که از مرز خارج شده و به یونان گریخته ‌است. بعد از آن بود که تحقیقات پلیس بین‌الملل هم برای بازداشت وی به جریان افتاد. در شاخه دیگری از تحقیقات پلیس بین‌الملل مشخص شد بهنام به اتهام جرم دیگری در یونان بازداشت شده و به زندان افتاده‌است و در حال حاضر امکان استرداد آن وجود ندارد.

با کامل‌شدن تحقیقات بهنام به اتهام قتل عمد مجرم شناخته شد و پرونده برای محاکمه غیابی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

بعد از رسمیت یافتن جلسه اولیای‌دم از دادگاه برای متهم درخواست اشد مجازات کردند. یکی از شاهدان در توضیح حادثه به دادگاه گفت: روز حادثه یکی از دوستانم تماس گرفت و خواست برای تفریح به خانه بهنام برویم که قبول کردم.

وقتی وارد شدیم بهنام و نامزدش همراه یکی از دوستانش که رسول نام داشت، آنجا بودند. آن‌ها شروع به مصرف مشروب کردند، ا‌ما من مصرف نکردم. وقتی شب از راه رسید به خانه‌مان رفتم. هنوز زمان زیادی نگذشته بود که دوستم تماس گرفت و گفت که بهنام با دوستش درگیر شده‌است. وقتی خودم را رساندم، دیدم که بهنام شمشیر به دست دارد و با مقتول درگیر شده‌است.
علت را که سؤال کردم گفت که رسول به نامزدش فحاشی کرده‌است. به هر حال درگیری آن‌ها بالا گرفت و من هم تلاش کردم آن‌ها را جدا کنم، اما نشد. وقتی مشاجره بالا گرفت بهنام به سراغ رسول رفت و او را به اتاق خواب کشاند. وقتی وارد اتاق شدم، دیدم که رسول به قتل رسیده‌است.
قاضی بعد از شنیدن اظهارات شاهد حادثه، ادامه جلسه را به روز دیگری موکول کرد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما