کور کردن راننده پولدار در درگیری خونین بخاطر جای پارک

حکم قصاص چشم پسر جوان که در درگیری خیابانی با راننده پولدار او را کور کرده بود در دیوان عالی کشور شکسته شد تا وی برای دومین بار از خود دفاع کند. کارشناسان پزشکی قانونی قرار است بار دیگر امکان قصاص چشم را بررسی کنند.

 رسیدگی به این پرونده از ۱۴ ماه قبل به دنبال وقوع  درگیری  خیابانی در نارمک آغاز شد. درگیری 2 مرد جوان بر سر جای پارک به خون کشیده شد و یکی از آنها به نام شهاب از ناحیه سر و صورت به شدت آسیب دید بود  به بیمارستان منتقل شد . اما پزشکان اعلام کردند چشم راست شهاب به خاطر آسیب دیدگی شدید نابینا شده و  امکان درمان آن وجود ندارد . وی  تحت عمل جراحی قرار گرفت و چشم راستش تخلیه شد.

شهاب پس از ترخیص از بیمارستان از پسر جوانی که با وی درگیر شده بود شکایت کرد.

 با این شکایت ماموران به ردیابی ضارل پرداختند و امین ۳۰ ساله در شرق تهران ردیابی و بازداشت شد و به درگیری خونین اعتراف کرد.

در خواست قصاص چشم در دادگاه

 وی در حالی پای میز محاکمه ایستاد که شهاب درخواست قصاص چشم را برایش مطرح کرد.

 وی گفت :من و امین آن شب بر سر جای پارک با هم درگیر شدیم. من می‌خواستم ماشینم را پارک کنم اما او اعتراض کرد و گفت قبلاً برای پارک کردن ماشینش جا گرفته است. ما با هم درگیر شدیم  و او با شیشه شکسته نوشابه به سمتم حمله ور شد و شیشه شکسته را به صورتم کوبید و موجب نابینایی چشمم شد .من به هیچ وجه دیه نمی‌خواهم و تقاضای قصاص چشم دارم.

 وی ادامه داد :من وضع مالی خوبی دارم. ولی تخلیه چشمم در زیبایی و جوانی‌ام تاثیر گذاشته و آینده ام را خراب کرده است. به همین خاطر فقط قصاص می‌خواهم.

 وقتی امین روبه روی قضات ایستاد ابراز پشیمانی کرد و گفت: باور کنید من آدم عصبی و اهل دعوا نیستم و نمی‌دانم آن شب چطور شد که با شیشه شکسته نوشابه به سمت شهاب حمله ور شدم. من پشیمان هستم و تقاضای بخشش دارم .

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و حکم به قصاص چشم امین صادر کردند.

شکسته شدن حکم قصاص چشم

  امین به حکم صادره اعتراض کرد و خواستار رسیدگی دوباره به پرونده‌اش شد .

با این اعتراض  وی، پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی دوباره قرار گرفت و قضات عالی رتبه حکم قصاص چشم را شکستند تا بار دیگر امکان قصاص چشم و رعایت تصاویر از سوی کارشناسان پزشکی قانونی بررسی شود.

 قرار است بعد از اظهار نظر کارشناسان پزشکی قانونی بار دیگر امین در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کند.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما