دستگیری عامل قتل پاکبان شهرداری

راننده خودروی پژو که با حمله به پاکبان شهرداری تهران، ‌او را از روی پل به پایین پرتاب کرده و کشته بود از سوی پلیس دستگیر شد.

 ساعت ۲ بامداد جمعه بیستم بهمن، قتل مرد جوانی در اتوبان نیایش به بازپرس محسن اختیاری اعلام شد. با اعلام این خبر تیم جنایی راهی محل شد.

در تحقیقات اولیه یکی از شاهدان گفت: با پیمانکار شهرداری کار می‌کنیم و شب حادثه مشغول شستن و نظافت دیواره‌های روگذر اتوبان نیایش بودیم. ناگهان یک خودروی پژو پرشیای مشکی مقابل‌مان توقف کرد.

راننده ‌با عصبانیت از خودرو پیاده شد و به سمت‌مان حمله کرد. بدون هیچ مقدمه‌ای با همکارم گلاویز شد و بعد او را از بالای پل به پایین انداخت. می‌خواستم او را بگیرم که فرار کرد.

در ادامه تحقیقات هویت قاتل شناسایی و دستگیر شد.

راننده خودروی پرشیا در تحقیقات گفت: در حال عبور از روی پل نیایش بودم که مقتول و دوستانش را دیدم.

فکر کردم آنها می‌خواهند پرچم‌های کنار اتوبان را سرقت کنند.

با این تصور ابتدا به پلیس زنگ زدم و بعد هم به سمت آنها رفتم و درگیر شدم. قصدم قتل نبود و تصور نمی‌کردم آنها کارگر شهرداری باشند و قصد نظافت داشته باشند.

بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت، دستور انتقال متهم به اداره آگاهی و ادامه تحقیقات را صادر کرد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما