ادعای تعرض مرد راننده به زن هم‌محلی

زن جوان می‌گوید مردی که از او به عنوان راننده کمک می‌گرفت به او تعرض کرده اما متهم این ادعا را رد می‌کند.

ستاره از مردی که مدعی است به او تعرض کرده شکایت کرده است.

این زن می‌گوید زندگی‌اش با کاری که این مرد انجام داده تباه شده ‌است اما متهم به نام رامین ادعای ستاره را رد می‌کند.

ستاره آنچه را اتفاق افتاده ‌است بازگو می‌کند:

از مرد جوانی شکایت کرده‌ای و می‌گویی به تو تعرض کرده‌ است. مدرکی داری؟

بله دارم. مدرک از این بالاتر که پزشکی قانونی حرفم را تایید کرده ‌است؟

پزشکی قانونی رابطه را تایید کرده اما متهم می‌گوید تعرضی در کار نبوده است.

رامین در بیابان به من تعرض کرد. این حرف دروغ است. رامین به من تعرض کرد.

او را از قبل می‌شناختی؟

خیلی زیاد نمی‌شناختم. می‌دانستم در محله ما زندگی می‌کند، او را دیده‌ بودم اما نمی‌دانستم تا این حد آدم بدی است.

چرا سوار ماشین او شدی؟

یک بار تاکسی اینترنتی گرفتم، وقتی سوار شدم دیدم راننده رامین است. او هم من را شناخت و این‌طوری بود که بیشتر با هم آشنا شدیم. هر جا می‌خواستم بروم زنگ می‌زدم و رامین دنبالم می‌آمد. فکر می‌کردم چون هم‌محلی هستیم آدم مطمئنی است.

رامین مدعی است با تو دوست بوده و چت‌هایی که داشتید این را نشان می‌دهد.

ما دوست نبودیم. من به عنوان راننده از او کمک می‌گرفتم و گاهی اگر خرید داشتم برایم انجام می‌داد و من پولش را می‌دادم.

شغلی هم داری؟

بله در آرایشگاه کار می‌کنم. ناخن‌کار هستم.

چرا سه روز بعد از اتفاق از رامین شکایت کردی و همان موقع شکایت نکردی؟

من همان روز رفتم کلانتری و پزشکی قانونی، اما بعدش حالم خیلی بد بود، تا به دادسرا بروم طول کشید. تردید داشتم؛ نمی‌دانستم اگر دیگران بفهمند چه می‌شود اما خواهرم گفت بهتر است شکایت کنم.

حاضری گذشت کنی؟

نه حاضر نیستم. رامین دروغ گفته و به من تهمت زده، اگر عذرخواهی می‌کرد گذشت می‌کردم.

متن چت‌ها به گفته قاضی صمیمی است و ادعای رامین را تایید می‌کند.

من هرگز اجازه تعرض به رامین ندادم و شکایتم را پس نمی‌گیرم.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما