این زن به خاطر یک آپارتمان دستور کشتن پسرش را داد

یک زن اهل مسکو به خاطر یک آپارتمان برای کشتن پسرش آدمکش اجیر کرد و قرار شد برای این کار پول زیادی پرداخت.

 زن با دریافت مدارک به  قتل  رسیدن پسرش، نیمی از مبلغ توافق شده را به  آدمکش  اجاره ای تحویل داد و برای گم شدن رد خودشان، صحنه سازی کردند.

اما پلیس از نقشه های زن مطلع شد و هر دو شرکت کننده در این جنایت را بازداشت کرد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما