قتل مادر با ضربه های دمبل

پسر جوان وقتی با اعتراض مادرش مبنی بر به هم ریختگی خانه رو به رو شد او را با ضربات دمبل بدنسازی به قتل رساند.

عصر یکشنبه مأموران کلانتری پاسداران در تماس با بازپرس محمدجواد شفیعی از قتل زن میانسالی در خانه‌اش خبر دادند.

با گزارش این خبر تحقیقات آغاز و تیم جنایی راهی محل شد.

با ورود به خانه آنها با جسد زن میانسال در حالی که با ضربات جسم سخت به قتل رسیده بود مواجه شدند.

همسایه‌ها که متوجه صدای درگیری در خانه زن میانسال شده بودند

 

به پلیس گفتند این مادر و پسر با هم زندگی می کردند وقتی صدای درگیری شنیدیم به اینجا آمدیم اما با جسد زن میانسال رو به‌رو شدیم.

باتوجه به سالم بودن در ورودی و صدای مشاجره پسر جوان با مادرش قبل از جنایت، احتمال دست داشتن او در قتل مطرح شد.

در حالی که بررسی‌ها برای بازداشت پسر فراری ادامه داشت، مرد جوانی به پلیس مراجعه کرد و مدعی شد که مادرش را ساعتی قبل به قتل رسانده است.

بررسی‌ها نشان می داد او همان متهم فراری است. بدین ترتیب عامل قتل زن میانسال بازداشت شد و در تحقیقات گفت: روز حادثه مادرم اعتراض کرد که چرا خانه را بهم ریختی و سر این موضوع باهم دعوایمان شد.

عصبانی شدم و با وزنه بدنسازی او را زدم که ناگهان متوجه شدم نفس نمی کشد.

با اعتراف پسر جوان، به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران او برای بررسی صحت روانی به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات ادامه دارد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما