تعرض هولناک راننده به زن ۴۳ ساله

حکم اعدام مرد متعرض به خانم ۴۳ ساله از سوی دیوان عالی تایید شد.

 زن ۴۳ ساله وقتی به پلیس مراجعه کرد که سر و وضع بسیار آشفته‌ای داشت. او گفت دقایقی قبل راننده یک خودرو به او تعرض کرده است.

شکایت قربانی تعرض

این زن توضیح داد: من کارمند هستم و طبق معمول هر روز وقتی سر کار می‌رفتم، سوار یک ماشین مسافرکش شدم. البته خودرو تاکسی نبود اما ظاهرش مانند مسافرکش‌های شخصی بود.

راننده بعد از اینکه مسافتی طی شد در جایی خلوت توقف کرد و من را به زور در ماشین مورد آزار قرار داد. مرد راننده قوی‌هیکل بود. هر چه سعی کردم نتوانستم در برابر او مقاومت کنم. او خیلی جوان بود. به آن مرد گفتم من ۴۳ساله هستم و تا به حال هم ازدواج نکرده‌ام با من چنین کاری نکن. هر چه به مرد جوان التماس کردم فایده‌ای نداشت. او به من تجاوز کرد.

با توجه به ادعا و شکایتی که زن جوان مطرح کرده بود بازپرس او را به پزشکی قانونی معرفی کرد و تعرض به این زن مورد تایید قرار گرفت. این در حالی بود که ردیابی مرد جوان نیز در دستور کار بود و مدتی بعد او نیز بازداشت شد.

پرونده در دادگاه

مرد جوان در ابتدا پذیرفت که زن را مورد تعرض قرار داده است اما زمانی که پرونده به دادگاه رفت اتهام را رد کرد و گفت هیچ اجباری در کار نبوده است و زن شاکی دروغ می‌گوید.

با این حال هیات قضات دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند و با توجه به اظهارات مقرون به واقع شاکی و سایر مدارک موجود در پرونده متهم را به اعدام محکوم کردند.

وکیل متهم به رأی صادره اعتراض کرد. او گفت بر اساس قاعده موکلش تجاوز را انکار کرده و فقط یک بار در مرحله اولیه اعتراف کرده و اعترافاتش عندالحاکم نبوده است.

دیوان عالی کشور ایراد را وارد دانست و رأی صادره را نقض کرد و شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران پرونده را دوباره مورد بررسی قرار داد.

شاکی و متهم هر دو در دادگاه حاضر شدند. زن جوان یک بار دیگر از روز حادثه و مشکلاتی که برایش پیش آمده است صحبت کرد و گفت از زمان حادثه دیگر نتوانسته زندگی عادی داشته باشد و صدمه بسیار شدید روانی خورده است.

سپس متهم و وکیلش دفاعیات خود را بازگو کردند. با پایان جلسه دادگاه بار دیگر هیات قضات شعبه ۱۰ مرد راننده را مستحق مرگ دانستند و او را به اعدام محکوم کردند.

این بار دیوان عالی کشور در شعبه ۳۴ حکم اعدام صادره را مورد تایید قرار داد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما