نظافتچی شیطان صفت اعدام شد

پسر شیطان صفت که زن تهرانی را در هدف نیت شوم خود قرار داده بود صبح امروز در زندان اعدام شد.

 مرد  شیطان صفت  اسفند سال 1397 به عنوان یک  نظافتچی  وارد خانه ای در شمال تهران شد و زنی را مورد  تجاوز  قرار داده بود صبح امروز پای چوبه دار رفت و قصاص شد.

جزئیات خبر

ظهر روز 19 اسفند سال 1397 خبر درگیری در یک مجتمع مسکونی در شمال تهران به پلیس گزارش شده بود که بر اساس آن گزارش مشخص شد مرد جوانی به عنوان یک نظافتچی وارد خانه  زنی تنها شده و پس از خوردن غذا به سمت صاحبخانه حمله ور شد و به او تجاوز کرد.

بر اساس شواهد موجود همسایه های این زن با شنیدن فریاد های او برای کمک در های ساختمان را شکسته و سپس وارد خانه شدند و پسر جوان را دستگیر کردند.

این پرونده در شعبه 2 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 مورد بررسی قرار گرفت و در جریان روند این پرونده مشخص شد این پسر جوان به نام کیوان متولد سال 66 مجرد و  اهل تهران است ، او در همان لحظات اولیه بازداشت به نقشه شومش اعتراف کرده بود.

قضات پس از اعلام نظریه پزشکی قانونی مبنی بر تایید جراحات وارده بر روی بدن شاکی تجاوز را  تایید کرده و در نهایت این پرونده روی میز قاضی شعبه 7 دادگاه کیفری قرار گرفت و متهم به زنای به عنف محکوم شد.

روز 25 آذر سال 1398 دادگاه این پرونده سیاه برگزار شد و حکم اعدام پسر جوان صادر گردید و این حکم در شعبه 21 دیوانعالی کشور نیز تایید شد.

صبح روز 22 آذر ماه پسر جوان برای اجرای حکم اعدام پای چوبه دار رفت و با توجه به توبه و ابراز پشیمانی که در این سالها داشت شاکی پرونده در لحظات قبل از اجرای حکم حاضر به رضایت شد و پسر جوان را بخشید.

 با توجه به توبه کردن پسر جوان و رضایت شاکی پرونده حکم  اعدام  متوقف شد و پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری ارجاع داده و متهم نیز روانه زندان شد.

پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و جوان شیطان صفت به خاطر تجاوز به زن تهرانی به اعدام محکوم شد و صبح امروز پسر جوان در زندان پای چوبه دار رفت  و حکم اعدام اجرا شد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما