بازخوانی پرونده:

زهرای سه ساله قربانی سنگدلی نامادری شد

این خبر متعلق به سال ۱۳۵۲ بود که در روزنامه اطلاعات چاپ شده بود که نامادری سنگدل دختر کوچک را به طرز وحشتناکی به قتل رسانده بود.

خبر دلخراش مرگ کودکی بر اثر ضربات کفش نامادری، باعث راه افتادن موج احساسی در رسانه‌ها شد. روزنامه اطلاعات ۳ دی ۱۳۵۲ این خبر را منتشر کرد. 

حتی تصور این حجم از خشونت و سنگدلی که این زن با این کودکان داشته دلخراش و غیر قابل تحمل است.

این نامادری کودک ۳ ساله را با ضربات کفش کشت/ عکس

این نامادری کودک ۳ ساله را با ضربات کفش کشت/ عکس

این نامادری کودک ۳ ساله را با ضربات کفش کشت/ عکس

این روزها خبرهای تاسف باری از شکنجه های نامادری ها می شنویم و کودکانی مثل ویهان و آوای ۴ ساله که جان شیرینشان را از دست دادند.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما