مرگ تلخ مرد معتاد

مرد معتاد با از دست دادن تعادلش زیر دستگاه غلتک آسفالت افتاد و جانش را از دست داد.

صبح یکشنبه 21 آبان، خبر مرگ مرد جوانی در جاده خاوران به بازپرس امیرحسین علیمردان اعلام و بدنبال این گزارش تحقیقات به دستور بازپرس جنایی آغاز شد.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد کارگران در حال آسفالت بخشی از خیابان بودند که مرد معتادی در حالی که تعادل نداشت در حال عبور از آنجا بوده است.

اما ناگهان مقابل غلتک روی زمین افتاده و دستگاه از روی او رد و باعث مرگش شده است.
به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما