برخورد بالون حامل مسافران با سیم های برق در مینه سوتای آمریکا/ ویدئو

دوربینی در حومه شهر روچستر در ایالت مینه سوتا آمریکا روز پنجشنبه لحظه برخورد بالون حامل سه مسافر با سیم های برق را ثبت کرد که پس از برخورد سبد بالون بر روی زمین شکسته و محل آتش گرفت.

ارسال به دیگران :

نظر شما