سقوط یک خانم تبریزی هنگام تمیز کردن پنجره/ ویدئو

یک خانم تبریزی هنگام تمیز کردن پنجره از طبقه بالا به زمین سقوط کرد.

ارسال به دیگران :

نظر شما