۱۷ مجرم خطرناک در پارس آباد بازداشت شدند

دادستان پارس آباد از بازداشت ۱۷ نفر به اتهام ارتکاب جرایم خشن از جمله قتل ، تهدید با چاقو ،قدرت نمایی با چاقو شرب خمر به نحو علنی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نزاع دسته جمعی طی کمتر از دو هفته در پارس آباد خبر داد.

به گزارش خطر فوری،فیروز فرهانی ضمن تاکید بر اینکه با  اراذل و اوباش  برخورد جدی صورت خواهد گرفت و این اشخاص از ارفاقات قانونی محروم خواهند شد ،تصریح کرد : هیچ اغماض و مماشاتی در برخورد با اراذل و اوباش ،مخلین نظم و آسایش عمومی و مرتکبین جرایم خشن صورت نپذیرفته و نخواهد پذیرفت، چرا که پرداخت به امنیت شهروندان و برخورد سریع،دقیق و قاطعانه با برهم زنندگان امنیت از وظایف و اولویت های اصلی دادستانی است.

وی افزود: در هیچ نظام حقوقی و جامعه‌ای جرایم خشن قابل تحمل نیست، به همین دلیل پیشگیری کیفری در مقابله با مرتکبین این دسته از جرایم جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است و دستور ویژه برای دستگیری متهمان مذکور به ضابطان محترم عام داده شده است. که البته در بیشتر موارد یاد شده جرایم ارتکابی مشهود بوده و بر اساس اختیارات قانونی ضابطان عام راسا ودر محدوده قانون اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: دادستانی قدر دان زحمات طاقت فرسای شخص فرماندهی محترم فراجای شهرستان و پرسنل تحت امر بوده و قاطعانه از اقدامات ضابطان محترم در تامین امنیت مردم حمایت می‌کند.

وی اضافه کرد: برخورد دادسرا با  جرایم خشن  مانند قدرت نمایی با قمه ،تهدید با قمه ،نزاع دسته جمعی، شرب خمر به نحو علنی و متعاقب آن اخلال در نظم و آسایش عمومی و... باید عبرت آموز وبازدارنده باشد. و باید در نظر داشت در برخی موارد قانونی و با حصول شرایط و ارکان لازمه ،قانون استفاده کنندگان از سلاح را محارب و مفسد فی الارض شناخته است و مجازات سلب حیات را پیش بینی نموده است.

دادستان پارس آباد بیان کرد: به همین دلیل و به لحاظ حساسیت موضوع برای تحقیقات مقدماتی چنین جرایمی شعبات ویژه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تعیین شده است. و قضات مقتدر دادسرا و اختصاصا قضات محترم شعبات تعیین شده زیر نظر دادستانی قاطعانه اقدام می‌کنند وداستانی قدردان زحمات همکاران شریف قضایی و اداری می باشد.

فرهانی تاکید کرد: بر حسب هماهنگی‌های صورت گرفته با ریاست معزز دادگستری در کیفرخواست های  صادرشده نسبت به جرایم مورد اشاره ،درخواست مجازات تکمیلی از دادگاه های محترم کیفری می گردد.

دادستان پارس آباد با تاکید بر اینکه فعالیت های دادستانی مستمر و غیر قابل اغماض است ،خاطر نشان کرد :  ورود نهاد های فرهنگی ،اجتماعی ،دستگاه های اجرایی مرتبط وپای کار بودن آنان وتعامل سازنده برای کاهش چنین جرایم ودرکل کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است و این امر از مطالبه جدی دادستانی است.

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

نظر شما