قبرستانی ویژه زنان قربانی جرایم خشونت خانگی/ ویدئو

در یکی از قبرستان‌های کردستان عراق قبر‌هایی برای زنان قربانی جنایات خشونت خانگی وجود دارد که نام و نشانی ندارند.

در یکی از قبرستان‌های کردستان عراق قبر‌هایی برای زنان قربانی جنایات خشونت خانگی وجود دارد که نام و نشانی ندارند.

ارسال به دیگران :

نظر شما