آیا دانشمندان جلوی خودکشی را می‌گیرند؟/ ویدئو

دانشمندان راهی را پیدا کرده‌اند که می‌تواند با استفاده از نشانگرهای بیولوژیکی خون، افراد در معرض خودکشی را شناسایی کند.

ارسال به دیگران :

نظر شما